Menu
RSS
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/crima12gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide02gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide13gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide_07gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide04gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide_08gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide21gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/prozor-crkva-2gk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.Ramska-vecer-natpisgk-is-87.jpglink
http://ramska-zajednica.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ramski-krajolik-lastavice-1gk-is-87.jpglink
«
»
A+ A A-

Duge i Lug

30. D u g e
U Duškom Polju su katolici sa jedanaest kuća, a u Dugama samo muslimani sa pedeset i sedam kuća.
K a t o l i c i: - Zadrići (2 k.), opširnije u opisu Dobroše. - Miloševići (2 k.) su došli iz Hercegovine prije 1878. - Kapčevići (3 k.) su došli iz Sovića. Ima ih u Prozoru i Rami. - Spaići (1 k.) su došli iz Broćna prije 1878. - Ljubići (1 k.) su došli iz Broćna prije 1878. U istoj kući, ali podijeljen, živi Knežević, koji je 1922. došao iz Ljubunaca. Opširnije u opisu Ljubunaca. - Marići (1 k.) su se naselili 1913., a porijeklom su od Mostara. - Banušići (1 k.) su došli iz Hercegovine oko 1870. Ima ih i u Ploči.
M u s l i m a n i: - Dugalići, vode porijeklo od Alipaše iz Male Azije. Danas se dijele na više ogranaka: Dautbegovići (9 k.), Hasanbegovići (3 k.), Dervišbegovići (2 k.), Mustajbegovići (4 k.). - Arslići (1 k.), Čorbadžići (1 k.), - Haltaci (7 k.) su bili spahije, smatraju se starincima. - Sabitovići (7 k.) su doseljenici. Porijeklom su iz Male Azije. Nekada su se zvali Hodžićima. - Subašići (9 k.) su davno došli iz Sarajeva. Predak im je bio subaša. Po ocu se zovu i Đogići. - Aladini (3 k.), neispitano porijeklo. - Ščukulj (1 k.) je došao prije 1878. s Ravnice kao sluga. - Jusići (2 k.), otac im je došao prije 1878. kao imam. - Trtići (1 k.) su odavno u selu. Preci su im bili begovski momci. - Kovačević (1 k.) je došao oko 1890. s Krančića. - Bešić (1 k.) je došao iz Donje Vasti oko 1900. - Nuspahić (1 k.) je došao iz Prozora prije Prvog svjetskog rata. - Grcić (1 k.) je došao iz Skrobućana prije Prvog svjetskog rata. - Milanović (1 k.) je došao iz Boljkovca. - Kadrić (1 k.) je došao iz Kopčića 1927. na ženinstvo.

U ovom su naselju sela Duge i Duško Polje, oba oko pečice Dušćice ili Kružića a međusobno rastavljena oko pola sata hoda. Pri kraju polja a oko pećine je selo Duško Polje, a na izlasku Dušćice iz klisure su Duge. Oko ušća Dušćice u Prozorčici je mjesto Dušćica. Gdje su jedan mlin i dvije katoličke kuće.

Voda za piće uzima se sa rijeka. Izvan sela je voda Zmajevica na istoimenoj kosi. U Duškom Polju iz pjeska na samom putu voda Srabljivica, koja se smatra ljekovitom. Oko Duga su zirati: Doca, Cimi, Ravni, Cimljane, Krivača, Livada, Nakošnica, Troglav, Medvido, Mačkovica, Postinica, Staje, Bilušica, Krčevi, Rove, Livade, Selišća, Zamlati, Bare, Dražmere, Vajrača, Oraše, Omćirune ili Umćurine, Kalaci, Ploče, Gradac-Gracovi, Brikilja, Majdan. Ispaša je po šumama koje su po stranama i otsijecima oko sela: Gaj, Pilavove Špilje, Gradina, Pokojišće, Budenovice, Lužine, Bojine, Košćani, Orlovac. Većim dijelom je to mjera. Iznad Duškog Polja je Ramak-Kamen ili Ramak Kamen: to je klisura (račvast kamen) kroz koji prolazi rijeka i ide put za Gornji Vakuf.

Seoska planina je Crni Vrh. Gore su samo sjenokosi. Starci su slušali da se nekada iz sela izlazilo sa stokom na planinu. Duge se dijele na Donje Selo i Gornje Selo sa Kaltacima. Između G. i D. Sela je samo džamija. Duge su veoma zbijene. Ulice su u Dugama davno kaldramisane. Muslimansko groblje je oko džamije, a katoličko iznad sela Duga.

Ispod sela Duga a na mjestu Đeđivišru i Šećivišću blizu rijeke je neko staro muslimansko groblje, sada bez spomenika. Bilo je bašluka. Priča se da su tu svatovi izginuli.

Iznad kuća u dugama, prema istoku, je brdo Gradina koje koje veže za brdo Troglav. Na gradini su velike gromile. Jedno mjesto zovu Gromila Velika. U Duškom Polju, na kosi glavici je "grčko groblje". Spomenici su u vidu stuba, kojih ima i vrlo visokih. Na svakoj kosi oko groblja ima polje, ali nema stećaka, nego se grobovi poznaju samo po ogradama. Na Troglavu ima neko starinsko katoličko groblje od kuge. Bilo je križeva, pa su porazbijani. S vremena na vrijeme tu se služi misa (kad tko plati iz zavjeta).

Priča se da je na Dugama bila čaršija i da je tamo bila crkva. O postanku sela priča se ovo. Bila dva brata: Alipaša i Džaferbeg. Zvali su se po rodu Malkoči. Alipaša je pravio Alopašinu džamiju u Sarajevu i džamiju u selu. On je najprije bio namjestio konak i džamiju, pa se onda naseljavao. Alipašinog je bilo pola Sarajevskog Polja i velik dio Rame. Džamija je pravljena otprilike prije trista godina. Na njoj ima zapisa od prolaznika iz 1133 hidžretsk godine (1720/1721). Džamija se izdržavala jednog timara koji je bio u blizini sela. Vukovsko i Zvirnjača bili su svojina Dugalića. U Donjem Selu su bili saraji Dugalića, koji su već oboreni, i ahar za musafire, koji stoji i sada (1932). Tu su njihovi stari za turskog vremena iftarivali za ramazan. Građa za ahar i za kuće sječena je u vrijeme u Gaju iza džamije. Pod selom je bila na Prozorčici ćuprija od kamena a ćemer: odnijela je voda 1931. Priča se da je u Dugama bila neka "sudnja" i da je bila tamnica niže džamije.

Nije bilo tako davno kada je u Dugama bilo samo sedam kuća. Selo je bilo maleno i raštrkano. Jedanjedan starinski mlin u Duškom Polju, više Krupića, zvao se Omerhodža. Oboren je . (bio je tu i jedan stećak pa je sletio u vodu). Današnji stanovnici Duškog Polja, koji su tu obnovili selo, nisu odavno: prvi su se naselili Zadre oko 1870. U Dugama se još priča da se selo nekada zvalo Dobro Selo.

31. L u g
Svega ima 20 katoličkih i 28 muslimanskih kuća.
K a t o l i c i: - Šakote (1 k.) su se prvi od katolika naselili u Lugu. Starinom su iz Hercegovine. - Tule (1 kuća) su starinom iz Hercegovine (iz Rakitna) i naselili su se poodavno. - Ćavari (3 k.) su starinom Vidoši iz Gostuše u Hercegovini, odakle su došli oko 1860. Ima ih u Sovićima, u Duvnu, u Livnu i na Grahovu. - Raiči (2 k.) su došli sa Uzdola oko 1890. Starinom su od Mostarskog Blata. - Vrljići (1 k.) su došli prije 1878. Ima ih i na Gorici. - Kustura (1 k.) je rodom iz Skoplja i došao je 1886. uz majku, koja bijaše ostala kao udovica i vratila se u svoj kraj. - Marići (1 k.) su došli u tijeku Prvog svjetskog rata iz Vrda. - Grbeš (1 k.) je došao s Orašca kao "ugovornik". - Džajkić (1 k.) je došao pred Prvi svjetski rat iz Izbičina. - Jeličić (1 k.) je došao iz Podbora 1918. Opširnije u opisu Podbora. - Zeljke (1 k.) su došli na Zagaj 1921. iz sela Crnča kod Mostara. - Rotim (1 k.) je rodom iz sela Graca kod Mostara. Bio je uvjenčan u Vrde kod Drežnice, a 1926. došao na Zagorje na kupljenu zemlju. - Drežnjak (1 k.) je došao iz Hercegovine 1926. Ima roda na Gmićima. - Soldo (1 k.) ja došao iz Bogodola iz Hercegovine, 1930. - Papković (Pavković) je došao 1914. iz Izbična. Od istog je roda kao i Papci u Skorobućanima. Od tih iz skrobučana prešao je jedan Papak na Zagaj 1932. - Čuljak (1 k.) je došao iz Bogodola u Hercegovini 1930.
M u s l i m a n i: Smatraju se starincima: Bećirovići (10 k.), Purgići (2 k.) i Kazići (3 k.). Prugići su bili kovači. - Hasice (2 k.) i Bajrići su od Bajrića s Ravnice. - Đuke (8 k.) su došli prije kuge s Skrobučana, gdje su bili starinci. Sada su tamo na njihovu mjestu Papci, a zemlja se još zove Đukuše. - Dautbegovići (2 k.) su došli s Duga: jedan oko 1900. i drugi oko 1912.

Lug je na jugu od Prozora, ali znatno niže od njega, te su u njegovu hudutu prozorski vinogradi. Veći dio naselja je na lijevoj strani Rame ispod brda Bitovinje, a manji na desnoj. Naselje je u proširenju Ramine doline, u flišu, a između dviju klisura: Priklapaca i bezimene klisure niže Duga. Kod ušća Dušćice se pored puta dvije kuće, a tri na Zagorju, također puta. Iznad Zagorja je također jedna kuća na blagoj strani Poranicama - Porednicama. Ostala sela su po stranama i kosama idući prema Prozoru: Borak u strani iznad Kulina, Dolić iznad Borka, a pod brdom Rakama, i za samim Rakama Rake. Iznad Raka su Seljani na kosici i Purgići u starini pod Gajem, a međusobno rastavljeni potočićem Rivinama, a pod njima, takođe u strani, Turkići ispod kose Ivanovca, u strani pod brdom Zavinjem su Kazići. Najniže selo je Lug pored Rame (a s lijeve joj strane). U nizini pored rijeke su i sela Bajrići i Kulina, a na desnoj strani rijeke, je novo selo Šibenik, u blizini istoimene stijene. Od Šibenika ide za Goricu. U starini kraj tog puta je skorašnje selo Zaraj.

Kuće bliže Rame nose vodu iz rijeke. Izvora je malo (Grabović u Purgićima, Sopot u Turkićima, Točila u Kazićima), a dosta "bunarova". Kroz Lug teku potoci Grabovnik i Zavinski Potok, a sa Zagorja silazi u Prozorčicu Padačev Potok. Njive su većinom po stranama: Ulica, Selišče, Dolac, Glavica, Kućišće, Krđa, Sela, Tornjak, Torine, Doline, Otoka, Poje, Brdo, Samarćevina, Zelenjak, Luka, Oplot, Krivače, Lokva, Borak, Dug, Gibanica, Mejtef, Zamin Dolac, Lokva, Zalazje, Kosovac, Šibenik, Dabelj. Domaći vinogradi su na Zavilju, a prozorski na Postinju, visoko u stranama iznad sela. Ispaše su po šumama nad selom: Crveno Brce, Zapazje, Banjgrm, Ivanovac, Dabelj, Postolija, Begov Gaj, Srednji Rat, Zalazje, Seljanse Njive, Bojine. Seoska "planina" je Jezero, gdje su sjenokosci. Pojedini kompleksi se zovu: Dopovac, Barkovina, Brig, Stražica, Ušice, Podpojnice, Dlice, Ševar, Doca, Koprivnjak, Zapožac, Trinčin (Trimčin), Ripišće, Popratnišće. Ranije su gore imali staje Buke i Bećirovići, a sada samo Ćavari.

Osim u Seljanima, u kojima je 10 kuća Bećirovića, u ostalim selima je po 1-4 kuće, te je celo naselje veoma raštrkano. Katoličko groblje je na Borku, a muslimani imaju više grobalja: Bećirovići na Samarđevini, Kazići nad Kulinom, Ćuke, Hasice i Burići iznad kuća Ćuka.

Na Laništu pod Šibenikom je jedna stara nekropola. Oko 400 m dalje od nje, na niskoj terasi Skrečama je druga nekropola. Samo su tri stećka na sleme, a ostali su ravni. Gotovo svi su ispreturani. Još dalje, na Hasanića Ravni je treća nekropola. Na mjestu Bećića Selišću je jedan stećak. I njega su prevrnuli tražeći blago. Po kazivanju, na njemu su u reljefu predstavljeni mač i glava, ali je prevaljen baš na tu stranu. Na "okuči" Oplaku bilo je ""grčko groblje", pa je uništeno kad je građena cesta. Kod Đukinih kuća su dva stećka na mjestu Stećku ili Glavnici, ali bez znakova. Ima i više starih muslimanskih grobova. Na kosi Šehitima iznad Zagorja je staro muslimansko groblje za koje se veli da je svatovsko. Drugi vele da je to groblje od neke vojske (u Prozoru se, pak, priča da su tu pokopani izginuli Izmirlije). Na Skrečama je bilo i staro muslimansko groblje, a i na Rakama ima neko napušteno muslimansko groblje. Priča se da je selo stradalo od kuge.

vlada-rh_m.jpg

Tko je online?

Imamo 20 gostiju i nema članova online

Ramska Zajednica


ul. Grada Vukovara 235, Zagreb 10 000 Hrvatska

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

E-mail:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: +385-1/2422-870

Fax: +385-1/2422-856

http://www.ramska-zajednica.hr