Sredinom prosinca 1993., nakon dugih i teških borbi te napada Armije BiH na postrojbe HVO-a u središnjoj Bosni, Glavni stožer (GS) HVO-a  pokrenuo je planiranje šire vojne operacije koja je trebala razbiti višemjesečnu muslimansko-bošnjačku blokadu na tom području. Zločini muslimansko-bošnjačke Armije BiH u Križančevu selu i ponavljanje istih u siječnju 1994. u Buhinim kućama, ubrzali su postojeće pripreme.

U skladu s takvim okolnostima tijekom 10. siječnja 1994. načelnik GS HVO Ante Roso potpisao je radnu kartu djelovanja snaga HVO-a u okviru pripremane napadne operacije pod kodnim nazivom „Tvigi -94“. Cilj operacije bio je prodor snaga HVO-a s područja Rame i Uskoplja prema središnjoj Bosni, odnosno u smjeru Fojnice. Taj prodor trebao je istodobno biti podržan i snagama HVO-a s područja Kreševa i Kiseljaka. Uspješnom provedbom oba kraka planirane operacije konačno bi bila probijena i blokada područja središnje Bosne čime bi bilo omogućeno spajanje hrvatskih područja te doprema prijeko potrebne pomoći.

Tijekom 15. siječnja 1994. u Prozor je stigao veći broj časnika Operativne skupine (OS) GS HVO-a koji je trebao pratiti provođenje planiranih djelovanja u okviru operacije. U trenutku njihova dolaska u iščekivanju napadnih aktivnosti jedino su pripadnici diverzantskih i posebnih vodova postrojbi HVO brigade „Rama“ bili stavljeni u stanje pune borbene spremnosti.  Međutim, dolazak časnika iz GS HVO označio je i ozbiljniji pristup usklađivanju postojećih priprema. U skladu s time, tijekom 16. siječnja od strane OS GS HVO-a izdana je zapovijed 1. brigadi HVO-a  „Knez Domagoj“ da sa „90 – 100 ljudi“ do 17. siječnja zamijeni pripadnike 3. bojne brigade „Rama“ na njihovim domicilnim obrambenih položajima na dijelu obrambenih položaja na području obrambenih položaja Jurića, Ljubunaca i Gliba. Ti su pripadnici domaće brigade HVO-a trebali aktivno sudjelovati u planiranom napadnom djelovanju. Do 16. siječnja osim dijela pripadnika 1. brigade HVO-a broj pristiglih vojnika HVO-a povećao se d pristizanjem pripadnika „Kažnjeničke bojne“ i bojne „Ludvig Pavlović“. Osim njih do 20. siječnja na područje općine stigla je i skupina dragovoljaca (60-ak) pripadnika 5. gardijske brigade.


Poslije određenih poteškoća oko pripreme ljudstva i tehnike u ranim jutarnjim satima 24. siječnja 1994. poslije jače topničke pripreme po položajima Armije BiH, prethodno planirane postrojbe hrvatskih snaga započele su provedbu dugo najavljivane napadne operacije „Tvigi-94“. Tim činom združene postrojbe hrvatskih snaga povele su široki napad na položaje Armije BiH na potezu od šireg područja sela Dobrošin, Crnog Vrha, skupine sela Privora do područja sela Hera u cilju ovladavanja ključnim kotama i stjecanjem uvjeta za „proširivanje teritorija u pravcu Fojnice.

Na glavnom pravcu djelovanja u smjeru sela Here s polaznih i već ustaljenih položaja obrane HVO-a oko sela Jurića i Uzdola nastupali su pripadnici različitih izvidničkih, protudiverzantskih i posebnih grupa iz sastava domicilne brigade „Rama“  zajedno s pripadnicima  3. i 1. bojne spomenute brigade te pripadnika drugih pratećih postrojbi HVO brigade “Rama”. Napadna skupina postrojbi brigade „Rama“ unatoč velikom snijegu i otporu pripadnika Samostalnog bataljona „Prozor“ Armije BiH u 16. 20 sati počela je ulaziti u područje sela Hera.

Međutim, povlačenje pripadnika Armije BiH iz užeg područja sela nije bilo potpuno pa su pripadnici brigade „Rama“ ulaskom u selo stupili u manje okršaje s preostalim pripadnicima Armije BiH koji su naposljetku završili ranjavanjem većeg broja pripadnika brigade, među kojima i samoga zapovjednika brigade „Rama“ Ante Pavlovića. U napadnim aktivnostima na dugoj crti napada do noći 24. siječnja hrvatska strana imala je gubitke od dva poginula i više lakše i teže ranjenih pripadnika HVO-a, od kojih skoro svi iz brigade „Rama“. Tokom borbi u smjeru Hera na području oko Herske krivine poginuo je Drago Barešić, dok je na Konjskom poginuo pripadnik Postrojbe za posebne namjene „Marinko Beljo“  hrvatski dragovoljac Damir Halužan zvani Haš.

U konačnici, operacija “Tvigi 94” je uspješno provedena na pravcu djelovanja snaga HVO-a iz smjera Rame. Drugi planirani pravac djelovanja iz smjera Lepeničke doline (Kiseljak – Kreševo) je izostao zbog izrazito teških vremenskih neprilika te novih napada koje je Armija BiH povela na tom području. Unatoč tome, uspjeh u ovladavanju područjem sela Hera imao je primjetnog utjecaja na ubrzanje procesa donošenja političke odluke o smirivanju sukoba i prestanka nesretnog rata između Hrvata i Muslimana Bošnjaka u BiH. Daljnje napredovanje pripadnika HVO-a u smjeru sela Kute i Šćipe je odgođeno uslijed zamora postrojbi i nepostojanja adekvatne zamijene za napadne postrojbe.

U operaciji “Tvigi 94” na pravcu djelovanja iz smjera Rame djelovanje su postrojbe;

Brigada “Rama” – nositelj operacije

Postrojba za posebne namjene “Marinko Beljo“

PDV “Bata“

IDV “Ivan Peran-Ino“

Prva bojna “Fofa“ sa svojim postrojbama

Druga bojna sa svojim postrojbama

Treća bojna “Uzdol“ sa svojim postrojbama

Topništvo brigade “Rama“

Tenkovska satnija brigade “Rama“

Pionirski vod (brigada “Rama”)

Izviđačka desetina (brigada “Rama”)

Sanitetska služba (brigada “Rama”)

Topništvo Zbornog područja Tomislavgrad

Postrojbe iz sastava 1. gardijske brigade HVO-a

” Kažnjenička bojna“

“Ludvig Pavlović“